Peste 25 de ani de activitate
200 de angajați
3000 de centre de vânzare în toată Europa
Postępowanie o udzielenie zamówienia

Szanowni Państwo,

 Hanbud Henryk Pruszyński zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na kompleksową organizację udziału firmy w wybranych targach branżowych na terenie Rumunii. Postępowanie to realizowane jest w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP w ramach PO Polska Wschodnia 2014-2020. W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego e-maila oraz złożenie oferty wraz z załącznikami (na formularzach ujętych w załącznikach do e-maila) w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 r. do godziny 10.00.

 

Wyniki postępowania nr 1.POPW.2019

na zakup usługi kompleksowej organizacji udziału firmy Hanbud Henryk Pruszyński w wybranych  targach na terenie Rumunii ogłoszone w związku z realizacją projektu POPW.01.02.00-20-0010/19 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Hanbud Henryk Pruszyński na rynek rumuński realizowanego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP).

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.08.2019 r. przekazane potencjalnym dostawcom i udostępnione publicznie na stronie Zamawiającego oraz na stronie www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl wpłynęły w terminie dwie oferty. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Biacomex S.A., ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok.

 

 

Zapytanie ofertowe postępowanie 1 POPW_targi

Załącznik nr 1 Formularz ofertowo-cenowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu

Załącznik nr 3 Wykaz doświadczenia Oferenta

Consultați articolele cu indicații

Pe blogul nostru veți găsi multe articole utile cu privire la alegerea unui înveliș de acoperiș, instalarea și întreținerea corespunzătoare a acestuia. Toate textele au fost pregătite de specialiști în domeniul respectiv.

Consultați cataloagele noastre de produse

Cataloagele de produse prezintă acoperișuri, șipci metalice, panouri publicitare și profiluri pentru plăci gips-carton, disponibile în oferta Hanbud.  Toate fișierele sunt disponibile în formatul PDF. Vă invităm să descărcați.

Instrucțiuni de instalare pentru învelișuri de acoperiș și garduri

Datorită instrucțiunilor de instalare pregătite de noi, utilizatorul este capabil să realizeze învelirea unui acoperiș și garduri de unul singur. Toate materialele au fost scrise într-un limbaj simplu, conțin și scheme clare.