Polityca de confidentialitate

Peste 25 de ani de activitate
200 de angajați
3000 de centre de vânzare în toată Europa

Pe baza art. 13 alin. 1 și 2 Regulamentului (UE) al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (regulament general privind protecția datelor – RGPD) informez că:
1. Administratorul datelor dvs. HANBUD Sp. z o.o. , ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski tel. de contact: +48 85 720 94 08, adresa email: biuro@hanbud-dachy.pl
2. Datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate în legătură cu:
3. Acordul voluntar pentru prelucrarea datelor (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD), în scopurile indicate în acordul, inclusiv în scopul deservirii formularului de contact în scopurile de marketing, de recrutare,
4. Luarea măsurilor pentru încheierea unui contract, precum și executarea contractului încheiat cu Administratorul (art. 6 alin. 1 lit. b RGPD), în scopul executării contractului, adică, vânzării de bunuri sau prestarea de servicii, deservirea de documentație legată de contract, adică comenzi, documente de contabilitate, de stocare,
5. Existența unor cerințe justificate ale administratorului, adică necesita implementării intereselor legitime ale administratorului, inclusiv realizarea monitorizării video (art. 6 alin. 1 lit. f RGPD), în scopul protecției persoanelor și proprietății, în scopul urmăririi revindicărilor și apărării împotrivă revendicărilor,
6. Realizarea obligațiilor legale ale administratorului (art. 6 alin. 1 lit. c RGPD), în scopul respectării legii de către administrator.
7. Datele cu caracter personal pot fi transferate către entități autorizate în condițiile legii, în scopul: respectarea prevederilor legislației fiscale, reglementărilor contabile, asigurarea răspunderii pe baza prevederilor legale, executarea obligațiilor care decurg din decizii, hotărârile emise de organe, instituții sau tribunale.
8. Datele vor fi stocate:
9. În cazul prelucrării pe baza acordului utilizatorului – până la retragerea acordului.
10. peste perioada în care legea impune stocarea datelor,
11. Peste perioada de învechire revindicărilor eventuale, pentru urmărirea cărora este necesara posedarea datelor,
12. În cazul monitorizări video – peste o perioadă nu mai mare de 3 luni.
13. Persoana care transferă datele sale are dreptul de acces la date, rectificarea lor, ștergerea sau restricționarea prelucrării, persoana care transferă datele sale are dreptul de opoziție la prelucrarea datelor și dreptul la portabilitatea datelor personale. Cerințele depuse vor fi luate în considerare în conformitate cu prevederile GDPR.
14. Înscrierea la newsletter se face pe baza acordului pentru obținerea email-urilor de marketing în procesul de înscriere pe site-ul Hanbud-dachy.pl. Vă rugăm să introduceți adresa de email la care vor fi transmise informațiile. Persoană înscrisă la newsletter poate renunța la obținerea mesajelor apăsând pe link-ul care anulează înscrierea din subsolul fiecărui newsletter.
Datele furnizare la înscrierea la newsletter sunt prelucrate de către: Hanbud sp. z o. o., și următoarele entități: FreshMail sp. z o. o., operator al site-ului FreshMail.pl
15. Prelucrării, care a fost făcută pe bază acordului înainte de retragere. Puteți retrage acordul scriind email pe adresa: biuro@hanbud-dachy.pl
16. Persoană care transferă datele sale are dreptul de a depune o plângere la o Autoritate Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal în cazul unei incalcări a prevederilor legii privind protecția datelor cu caracter personal.
17. Datele cu caracter personal nu vor fi prelucrate doar în mod automat, inclusiv prin profilare.
18. Datele cu caracter personal nu vor fi transferate către țări terțe.
19. Transferarea datelor este voluntară și servește la îndeplinirea obligațiilor între părți, refuzul la transferarea datelor poate împiedica la luarea măsurilor în conformitate cu cererea sau contractul.

În cazul transferului către Administrator datelor cu caracter personal ale angajaților, împuterniciților, membrelor organelor, asociaților, contractorilor, furnizorilor sau altor persoane, vă rugăm să informați aceste persoane cu privire la tipul datelor transferate, scopul prelucrării datelor, denumirii Administratorului, regulile de prelucrare a datelor.

Consultați articolele cu indicații

Pe blogul nostru veți găsi multe articole utile cu privire la alegerea unui înveliș de acoperiș, instalarea și întreținerea corespunzătoare a acestuia. Toate textele au fost pregătite de specialiști în domeniul respectiv.

Consultați cataloagele noastre de produse

Cataloagele de produse prezintă acoperișuri, șipci metalice, panouri publicitare și profiluri pentru plăci gips-carton, disponibile în oferta Hanbud.  Toate fișierele sunt disponibile în formatul PDF. Vă invităm să descărcați.

Instrucțiuni de instalare pentru învelișuri de acoperiș și garduri

Datorită instrucțiunilor de instalare pregătite de noi, utilizatorul este capabil să realizeze învelirea unui acoperiș și garduri de unul singur. Toate materialele au fost scrise într-un limbaj simplu, conțin și scheme clare.